Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2018

bodnarkaa
5510 c4c4
Reposted fromvanilka vanilka viaahora ahora
bodnarkaa
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.
bodnarkaa
8615 c5b8
Reposted fromipo ipo viaahora ahora
bodnarkaa
8056 6e6e
Reposted fromcalifornia-love california-love viaahora ahora
bodnarkaa
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaahora ahora
bodnarkaa
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viaahora ahora
bodnarkaa
Reposted fromshakeme shakeme viainvincible invincible
bodnarkaa
9409 fc8a 500
Reposted frompiehus piehus viavstane vstane
bodnarkaa
Jeśli masz zrobić coś złego, zrób to dobrze!
— Joey Tribbiani, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viavstane vstane
bodnarkaa
Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co. A jak kocha się, to i co na wierzchu się kocha, i co ukryte, i co może się stać, tak tobie, jak i mnie, czyli jemu albo jej. I wtedy nieważne, czy ktoś łysy, czy że poci się. Nie kocha się osobno, że ktoś wysoki jest, a ktoś ma takie czy inne oczy, czy choćby ktoś najpiękniej mówił, bo jeden może być wymowny, a drugi nie. Z ilu zresztą ludzi trzeba by składać na takiego jednego czy jedną, żeby nie miał żadnej wady, a jeszcze mógłby wyjść z tego jakiś stwór, nie człowiek. Kocha się tak samo przez wady i nieszczęścia i może nawet głębiej, a najgłębiej kocha się przez ból. Może być ktoś wysoki, zadbany, wymyty, pachnący, a nie ma go za co kochać.
— Wiesław Myśliwski "Widnokrąg"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainvincible invincible
bodnarkaa
4092 20e9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaahora ahora
bodnarkaa
bodnarkaa
Ucieczki
Reposted fromEmisja Emisja viapodkreslajmnie podkreslajmnie
bodnarkaa
bodnarkaa
1166 ba04
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa
bodnarkaa
Kogo, czego (nie ma)? Na to pytanie odpowiada dopełniacz, najczęstszy przypadek, beznadziejny i nieodwracalny.
— Ignacy Karpowicz – Gesty

July 14 2018

bodnarkaa
0448 6ebe
bodnarkaa
3469 0d0e 500
parallel life goals
Reposted fromhighringo highringo viacoolstorybro23 coolstorybro23
bodnarkaa
2840 d215 500
Reposted fromlukster lukster viacoolstorybro23 coolstorybro23
bodnarkaa
2006 969e
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoolstorybro23 coolstorybro23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl