Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2019

bodnarkaa
4815 d615
Reposted fromsubsan subsan viahaszraa haszraa
bodnarkaa

The 4 stages of sleep

Reposted frommr-absentia mr-absentia viajemkartofle jemkartofle
bodnarkaa
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoblivious oblivious
bodnarkaa
Linia karku mężczyzny może zmienić twoje życie. Sposób, w jaki grzebie w kieszeniach, szukając drobnych, może sprawić, że zaskrzeczy ci serce, a dłonie zziębną. To, jak dotyka twojego łokcia albo nie zapiętego guzika na mankiecie swojej koszuli, jest demonem, którego wypuścił, nawet o tym nie wiedząc, i który natychmiast cię opętuje.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
bodnarkaa
3162 4d3a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viayougurtway yougurtway
bodnarkaa
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena vianiskowo niskowo
bodnarkaa
7602 bf14 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianiskowo niskowo
bodnarkaa
8865 ddbb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki
bodnarkaa
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie via000monnnn066 000monnnn066
bodnarkaa
9161 242d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via000monnnn066 000monnnn066
bodnarkaa
Reposted fromshakeme shakeme via000monnnn066 000monnnn066
bodnarkaa
1011 e674
Reposted frompesy pesy viapareidolie pareidolie
bodnarkaa
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viapareidolie pareidolie
bodnarkaa
5010 fb75 500
Reposted fromuoun uoun via000monnnn066 000monnnn066
bodnarkaa
7971 e05d 500
Reposted fromhormeza hormeza viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
bodnarkaa
bodnarkaa
9940 22cc
Reposted fromiustus-sexus iustus-sexus viaPatij Patij
bodnarkaa
Znali się z sobą niedługo, lecz wiele
— Mickiewicz
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viabrystol brystol
bodnarkaa
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl