Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

bodnarkaa
9397 ab4a
Reposted fromupinthesky upinthesky viainvincible invincible
bodnarkaa
1010 6419
bodnarkaa
bodnarkaa
Reposted fromshakeme shakeme viaparismonamour parismonamour
bodnarkaa
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromflorentyna florentyna viaparismonamour parismonamour
bodnarkaa
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
2663 b80e 500
Reposted fromwestwood westwood viaparismonamour parismonamour
bodnarkaa
7993 3bcf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaparismonamour parismonamour
bodnarkaa

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
Reposted fromszeptniemegokrzyku szeptniemegokrzyku viarisky risky
bodnarkaa
5368 eb04 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viarisky risky
bodnarkaa
2912 77ed 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainvincible invincible

November 11 2019

bodnarkaa
Reposted frombluuu bluuu viarisky risky

September 10 2019

bodnarkaa
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
bodnarkaa
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
bodnarkaa
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
bodnarkaa

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
bodnarkaa
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
bodnarkaa
Nigdy nie będę zaborcza ani nie powstrzymam go przed robieniem tego, co chce robić. Muszę tylko wiedzieć, że chce wrócić do domu.
— Kathryn Croft
bodnarkaa
Nigdy nie będę zaborcza ani nie powstrzymam go przed robieniem tego, co chce robić. Muszę tylko wiedzieć, że chce wrócić do domu.
— Kathryn Croft
bodnarkaa
4459 f0ba 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl