Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2019

bodnarkaa
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
bodnarkaa
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
bodnarkaa
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
bodnarkaa

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
bodnarkaa
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
bodnarkaa
Nigdy nie będę zaborcza ani nie powstrzymam go przed robieniem tego, co chce robić. Muszę tylko wiedzieć, że chce wrócić do domu.
— Kathryn Croft
bodnarkaa
Nigdy nie będę zaborcza ani nie powstrzymam go przed robieniem tego, co chce robić. Muszę tylko wiedzieć, że chce wrócić do domu.
— Kathryn Croft
bodnarkaa
4459 f0ba 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
bodnarkaa
1646 b9c0
Reposted fromscorpix scorpix viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
2378 0a6d 500

Her (2013)

bodnarkaa
bodnarkaa
bodnarkaa
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
bodnarkaa
2507 4be4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
bodnarkaa
bodnarkaa
6582 5e8d 500
Reposted fromnyaako nyaako viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
bodnarkaa
5204 0095 500
Reposted fromcontigo contigo viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
bodnarkaa
7137 6e1a
Reposted frompiehus piehus viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
bodnarkaa
Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny, to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.  
— Audrey Hepburn
Reposted fromlovvie lovvie viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl