Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2019

bodnarkaa
2267 737f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaparismonamour parismonamour
bodnarkaa
5114 860f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaparismonamour parismonamour
bodnarkaa
2524 d97d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaparismonamour parismonamour
bodnarkaa
bodnarkaa
7278 094a 500
bodnarkaa
8093 dd06 500
bodnarkaa
2628 9f55
Reposted fromrenirene renirene viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
bodnarkaa
4012 a6d0
Reposted fromlouse louse viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
bodnarkaa
0310 57c7 500
Reposted fromrenirene renirene viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
bodnarkaa
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce ostrożnie jak perłę i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci, zgubi. Potem, znacznie później, zostaniesz sam z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— J. Żulczyk - Ślepnąc od świateł
bodnarkaa
In a relationship, you need somebody who’s going to call you out, not somebody who’s going to let everything slide. You need somebody who doesn’t want to live without you, but can. Not somebody that is dependent, but somebody who is stronger with you. A relationship is two people, not one.
Reposted fromrenirene renirene viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
bodnarkaa
bodnarkaa
9646 89f0
Reposted fromrenirene renirene viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
bodnarkaa
5386 0f2d
Reposted fromrenirene renirene viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
bodnarkaa
8806 6e90
Reposted fromrenirene renirene viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa

March 03 2019

bodnarkaa
7570 3570
bodnarkaa
1137 ede9 500
brak przytulania, to geneza większości zaburzeń. 
bodnarkaa
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
bodnarkaa
5772 e997
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl