Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

bodnarkaa
7375 718e 500
bodnarkaa
Chcę cię spróbować raz. A później cały czas.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacoolstorybro23 coolstorybro23
bodnarkaa
0044 ebd5 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viacoolstorybro23 coolstorybro23

November 06 2018

bodnarkaa
8781 1dd0 500
Reposted fromrisky risky viapodkreslajmnie podkreslajmnie
bodnarkaa
bodnarkaa
bodnarkaa
7146 5d56
Reposted fromolololo olololo viacoolstorybro23 coolstorybro23
bodnarkaa
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viacoolstorybro23 coolstorybro23
bodnarkaa
bodnarkaa
2715 e2cb 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viarisky risky
bodnarkaa
6751 a3d8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarisky risky
bodnarkaa
2327 8be3 500
bodnarkaa
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacoolstorybro23 coolstorybro23
bodnarkaa
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
bodnarkaa
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
bodnarkaa
9084 6bac 500
bodnarkaa
0492 8e3a 500
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasmutnazupa smutnazupa
bodnarkaa
7326 b8fa 500
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viacoolstorybro23 coolstorybro23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl