Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

bodnarkaa
0700 4042 500
Reposted fromdivi divi viaparismonamour parismonamour
0359 0980 500
bodnarkaa
6026 d340 500
bodnarkaa
2538 5734
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaparismonamour parismonamour
bodnarkaa
5619 7453
Reposted fromretro-girl retro-girl viaparismonamour parismonamour
bodnarkaa
6883 1c49 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viajakubzulczyk jakubzulczyk
bodnarkaa
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
1470 4dd9 500

l-art-est-cochon:

pas toujours

Reposted fromamatore amatore viaparismonamour parismonamour
bodnarkaa
1641 16e9
Reposted fromursa-major ursa-major viaparismonamour parismonamour
bodnarkaa
8481 2816 500
Reposted fromTriforce Triforce viaparismonamour parismonamour
bodnarkaa
6455 2b5b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaparismonamour parismonamour
bodnarkaa
6303 2f46 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaparismonamour parismonamour
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viaparismonamour parismonamour
bodnarkaa
6122 e77b
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaparismonamour parismonamour
bodnarkaa
6545 3cd8
Reposted fromiamstrong iamstrong
bodnarkaa
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl