Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

bodnarkaa
Nasze życie zaczyna się kończyć w dniu,
w którym zaczynamy przemilczać ważne tematy.
— Martin Luther King
Reposted fromavooid avooid viaMartwa13 Martwa13
5567 003f
Reposted fromfakinszit fakinszit viaMartwa13 Martwa13
bodnarkaa
Reposted fromkriokineza kriokineza viacvx cvx

February 19 2020

bodnarkaa
chciałabym Cię przytulić całą moją tęsknotą. 
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow viasorriso sorriso
I mam ochotę na ciebie i całą tą durną miłość
— (via skazanie)
Reposted fromdivi divi viasorriso sorriso
bodnarkaa

chodź
zdejmiemy z siebie
wszystko to
czego zdjąć się
nie da

zdejmiemy słowa
których nie potrzeba
i zdarzenia, które
zraniły nas
do krwi

zdejmiemy 
wszystkie łzy
wszystkie nasze
okrutne
końce świata

zdejmiemy
zmarnowane lata
smutne dni
i niespełnione
marzenia

zdejmiemy
sny pełne cienia
wszystkie noce 
kiedy lęk zaglądał
do źrenic

zdejmiemy 
to co mogliśmy zmienić
ale trwaliśmy
nie zmieniając
wcale

zdejmiemy 
z siebie wszystkie żale
wszystkie chwile
które były
bez znaczenia

zdejmiemy
nasze zwątpienia
i nie zabieraj mi 
części siebie, którą 
mam w sercu
chodź
na spacer po moim wnętrzu.

— Aleksandra Steć
bodnarkaa
Większość ludzi powinniśmy zapisywać ołówkiem w naszym życiu. Tylko niektórzy zasługują na długopis.
— znalezione

February 18 2020

bodnarkaa
Życie to szalona, cudowna podróż. Panuje w nim chaos, później przychodzi spokój, a potem wszystko zaczyna się od nowa. Sekret polega na tym, by cieszyć się tą przejażdżką.
— Regina Brett
bodnarkaa
8112 5f28 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
bodnarkaa
Przestaliśmy szukać potworów pod naszymi łóżkami, gdy zrozumieliśmy że one są w nas.
— "Joker (2019)"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMartwa13 Martwa13
bodnarkaa
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viamothsdevourer mothsdevourer
bodnarkaa
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viasorriso sorriso
bodnarkaa
2505 6cb3 500
Reposted fromsorriso sorriso
bodnarkaa
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
bodnarkaa
4060 22a8
Reposted fromambermoon ambermoon viashakeme shakeme
bodnarkaa
5841 9326 500
bodnarkaa
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viacvx cvx

February 16 2020

bodnarkaa
9677 d08c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness vianoticeme noticeme
bodnarkaa
9335 36df 500
bodnarkaa
2174 6dcb 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl