Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2020

bodnarkaa
A ci, którzy tańczyli zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— Friedrich Nietzsche
bodnarkaa
3558 1e24 500
Reposted fromhrafn hrafn viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
bodnarkaa
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
bodnarkaa
7341 c845

May 24 2020

8620 e6f0 500
Reposted fromicanread icanread viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
bodnarkaa
3184 2dfb 500
bodnarkaa
bodnarkaa
7221 25ae 500
Reposted frompiehus piehus viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
bodnarkaa
6978 008a
bodnarkaa
bodnarkaa
bodnarkaa
0485 f926 500
Reposted byhashnadmiarweny
bodnarkaa
0479 bf41 500
Reposted bykateistrueVostokpodkreslajmnie
bodnarkaa
bodnarkaa
bodnarkaa
Reposted fromshakeme shakeme
6128 a465 500
Reposted fromamatore amatore viamilostki milostki
bodnarkaa
bodnarkaa
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Murakami
bodnarkaa
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie(...). Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Małe życie
Reposted fromwhyme whyme viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...